Historie

Nejdůležitější události v historii Orla - dnešní zázemí se opírá o naší dlouhodobou snahu.

1907 - Vznik

Vzniká českobudějovický Orel. Počáteční název "Katolický Sokol" byl v roce 1911 změněn na "Orel - Jirsík". Tak vznikl v Českých Budějovicích Orel o dva roky dříve než na Moravě. Členové cvičili venku, nebo v pronajatých tělocvičnách, které kapacitně nestačily.

1918 - Nová republika

V nově vzniklé republice se ČB Orel rychle rozvíjí, potřeba vlastního objektu pro kulturní, sportovní a společenské vyžití je stále naléhavější. Roku 1919 měla orelská jednota 700 členů a patřila k největším v republice. Starostou byl zvolen Antonín Jurásek, který tuto funkci vykonával do roku 1948.

1928 - Základní kámen

1928 - Základní kámen

2. dubna je položen základní kámen Jirsíkova národního domu. Hybatelem byl starosta Orla P. J. Macek, biskupský notář a ředitel Čsl. akciové tiskárny.

Mnoho zpráv o vzniku a stavbě nemáme. Stavělo se rychle, dle projektu architekta Jar. Procházky a dům byl otevřen téhož roku 28. října.

1933 - Orelský ostrov

V Jirsíkově národním domě fungoval biograf Elekta se 470 místy, restaurace Vatikán, kavárna, klub šachistů, tělocvična, sál, kancelář, byty. Orel se rozrůstal a měl mnoho členů po celém kraji.

Orel kupuje od Měšťanského pivovaru areál bývalé střelnice na Střeleckém ostrově. Vybudoval zde loděnici a venkovní cvičiště. V pozdější době zde byla i herna pro stolní tenis. Ostrov se tehdy jmenoval Orelský.

1939 - Protektorát

Organizace Orel byla ihned při vzniku protektorátu Čechy a Morava celostátně zakázána. V ČB byl zabaven majetek, kronika, prapor…

1945 - Po válce

Po II. světové válce Orel okamžitě obnovil svou činnost. Jeho vysoké prestiži přispěla skutečnost, že parašutisté, kteří popravili Heydricha byli všichni Orlové.

1948 - Komunistický puč

Orel je brzy po převratu opět zakázán. V roce 49 musel předat veškeré nemovitosti, včetně inventáře kina, restaurace i tělocvičen, též cvičiště na Střeleckém ostrově, nově zřízenému "Husitskému sokolskému kraji". Tento byl po dvou letech převeden pod ČSTV.

1956 - Převedení domu

Jč. Elektrárny n. p., později RČB n.p. převzaly celý dům na Lannově třídě. Později byl převeden na TJ Dynamo ČB. Kino bylo přejmenováno na dopolední Čas a večerní Jas. Vatikán byl přejmenován na Duklu.

Na cvičištích Orla na Střeleckém ostrově působil fotbalový oddíl Slavoj, v loděnici Meteor.

1970 - Normalizace

Přibyly kanceláře Stavoprojektu, fungovalo kino, po filmovém představení se chodilo do “Restaurace Dukla”. V tělocvičně cvičili děti z okolních škol. Dům chátral, vše bylo šedé.

1986 - Uzavření kina

1986 - Uzavření kina

Kino Jas bylo uzavřeno údajně ze statických důvodů. Byl vybourán cenný interiér a v rámci Akce Z, mělo být kino přestavěno, avšak bylo jen rozbouráno, zničeno.

1989 - Po Sametové revoluci

Orel obnovuje svou činnost a zajímá se o majetek, který mu byl ukraden. Od roku 1991 probíhají soudy mezi Orlem a TJ Dynamem, na něž je dům zapsán. Dynamo odmítá dům vrátit. Starostou Orla je Dr. Svoboda.

1995 - Navrácení domu

Nejvyšší soud vrací Orlu ukradený majetek. Dům je vybydlen, kino rozbouráno, částečně funkční zůstává “Restaurace Vatikán” Starostou je p. Šesták a ing. František Popp.

1998 - Suché Vrbné

Orel získává zpět tělocvičnu v Suchém Vrbném, kterou prodává, aby mohl financovat opravy domu na Lannově tř.

2000 - Nový byt

Buduje se byt pro správce objektu, starostou je ing. Mucha.

2002 - Povodeň

Ničivá povodeň zasáhla veškerý majetek Orla, jak na Střeleckém ostrově, tak i na Lannově tř. Zde v tělocvičně bylo 65 cm vody. Starosta ing. Mucha je pro nečinnost odvolán.

2003 - Opravená tělocvična

Starostou je zvolen Kryštof Kratochvíl, který zahajuje opravy zdevastovaného majetku. Jako první je opravena tělocvična a obnoveno cvičení.

2004 - Restaurace Vatikán

Kompletní rekonstrukce "Restaurace Vatikán” včetně sklepů, pivních tanků a interiéru.

2005 - Střelecký ostrov

Probíhá jednání s Městem ČB, které vlastní fotbalový stadion, o výměně orelských pozemků na Střeleckém ostrově za novou hernu pro stolní tenis.

2006 - Výměna pozemků

Jsou podepsány dohody o směně pozemků. Začíná se stavět severní tribuna fotbalového stadionu s hernou stolního tenisu. Řeší se, co se zničeným prostorem po kinu Jas.

2007 - Nová herna stolního tenisu

2007 - Nová herna stolního tenisu

Pod severní tribunou na Střeleckém ostrově je slavnostně otevřena nová herna pro stolní tenis se šesti stoly - nejmodernější v kraji. Připravuje se projekt na využití bývalého kina Jas.

2008 - Lezecké centrum Lanovka

2008 - Lezecké centrum Lanovka

Slavnostní otevření lezeckého centra bylo v dubnu. Z prostor kde kdysi bývalo kino Jas, je nejmodernější lezecká stěna v kraji a jedna z největších v republice. Generální dodavatel ing. J.Stehlík.

2009 - Bar Lanovka

Krásný sál po bývalé kavárně a kancelářích, je propojen s lezeckou stěnou a slouží jako zázemí pro lezce i další návštěvníky.

2013 - Fasáda

2013 - Fasáda

Zateplení tělocvičny a na celém objektu Jirsíkova národního domu je kompletní, nová fasáda, včetně výměny oken a dveří. Barevné řešení navrhla malířka a sochařka Růžena Kratochvílová. Jirsíkův národní dům je celý zrekonstruován.

2016 - Bouldering

V lezeckém centru je přestavěna jedna z vertikálních stěn na boulderigovou stěnu, tzv hříbek.

2017 - Sto let

Orel ČB slaví sto let od svého vzniku. V tělocvičně je vybudována cvičná stěna pro děti s prvky pro rozšíření cvičení.

2018 - Pouť

Orel pořádá “Setkání horolezců a sportovců - Pouť na Lomec u Vodňan. První pouť znovuobnoveného Orla po roce 1989, zároveň si připomíná devadesát let od položení základního kamene “Jirsíkova národního domu”. Orel ČB, který je součástí Jirsíkovy župy si připomene 220 výročí narození J.V.Jirsíka a 135 výročí jeho úmrtí.

© 2018 - Smysluplné www stránky tvořené srdcem
Přihlášení uživatele