Historie Orla

historie od roku 1989

 

Po roce 1989 začala skupina "starších Orlů" bojovat o navrácení majetku. Byl to dlouhý a tuhý boj, který se nakonec podařil. Dík za to patří starostům Dr. Svobodovi a ing. Františku Poppovi, ale i známé Orelské bojovnici ses. R. Penzové a mnoha dalším. Všichni, se významně zasloužili o navrácení Orelského majetku, a o rozvoj Orla po roce 1989 a patří jim náš dík a obdiv.

Jednota Orel byla znovu zaregistrována v roce 1990 a vyzvala TJ Dynamo o vrácení svého majetku. Ve sporu rozhodl kladně nejprve Krajský soud a později i Vrchní soud v Praze. TJ Dynamo nechtělo majetek vydat a to se podařilo po mnoha útrapách až v roce 1995. Ze skromných prostředků, které jednota Orel získávala na nájemném postupně opravovala zdevastovaný majetek. V té době prodává Orel z finančních důvodů také sál v Suchém Vrbném.

Další starostové Orla po revoluci byli p. Šesták, p. Mucha. V roce 2003 byl zvolen starostou Kryštof Kratochvíl, který začal s velkými opravami zdevastovaného majetku  a budováním nových sportovišť, tak jak je známe z dnešní doby.

V roce 2003 došlo ke kompletní rekonstrukci "Restaurace Vatikán", včetně sklepů, kde byly namontovány nové nerezové pivní tanky, ze kterých do půllitrů hostů proudí lahodný Budějovický Budvar.

V témže roce došlo k opravě tělocvičny, která při povodni v roce 2002 byla zatopena 60cm vody a byla z hygienických důvodů uzavřena. V roce povodně došlo také k značnému poškození loděnice a herny stolního tenisu na Střeleckém ostrově.

Při dostavbě fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově vyměnila Jednota Orel své původní pozemky a nemovitosti s městem České Budějovice za novou hernu stolního tenisu, vestavěnou pod severní tribunu.

Toto unikátní sportoviště pro 6 stolů splňuje náročné požadavky na pořádání krajských turnajů a patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným hernám v Jihočeském kraji. Slavnostní otevření a žehnání proběhlo 21. 4. 2007 za účasti mnoha význačných osobností. 

Otevrherny st

 IMG 6331

Stále tehdy nebylo rozhodnuto co s bývalým kinosálem v Jirsíkově národním domě na Lanově třídě. Využít prostor vysoký 8m na sportovně společenský sál, prodejnu, squash bylo vždy zamítnuto.

V roce 2005 se zrodil nápad vybudovat zde lezecké centrum pro veřejnost. V roce 2007 se podařilo získat finanční prostředky a již 6.4. 2008 bylo toto největší a nejmodernější lezecké centrum v Jihočeském kraji slavnostně požehnáno a otevřeno. Zásluhu na splnění tak krátkého termínu má nejenom současný starosta Kryštof Kratochvíl, ale zejména stavební firma ing. Josefa Stehlíka, která akci prováděla.

Lezecké centrum pořádá mnoho aktivit, závody, kroužky pro děti, kurzy, promítání, koncerty.

 Toto jedinečné sportoviště je propojeno s nekuřáckou sportovní restaurací "Bar Lanovka". Scházejí se zde nejenom "lezci", prostor je otevřený široké veřejnosti, rády sem chodí maminky s dětmi, které zde mají dětský koutek.

V roce 2013 bylo provedeno zateplení tělocvičny a dokončena oprava kompletní fasády.

IMG 1647

Jirsíkův národní dům na Lannově třídě od té doby opět zaujme čistou architekturou, které dává vyniknout barevné ladění fasády a stává se opět výraznou dominantou pěší zóny.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO SPORTU - V letech 2009 - 2010 byl Orel České Budějovice partnerem a spolupodílel se na několika akcích v rámci projektu rozvoje kultury a sportu v jihočeském kraji.

Logo Orel CB small

Orel České Budějovice

Lanova 238/2
České Budějovice, 370 01

Jirsíkova Župa

pobočný spolek
Orel