Historie Orla

historie do roku 1989

 

Od roku 1907 se datují snahy o založení českobudějovického Orla. Význačný českobudějovický občan Pavlík Sychra spolu s několika dalšími občany položil základ našeho sdružení. Počáteční název byl "Katolický Sokol", ten byl v roce 1911 změněn na "Orel - Jirsík". Tak vznikl v Českých Budějovicích Orel o dva roky dříve než na Moravě, v Praze či dalších městech a krajích. Spoluzakladatelé a významní představitelé byli i Alois Jakeš či P. Antonín Jurásek. Významnou osobností a mecenášem byl P. Jaroslav Macek

V roce 2008 jsme oslavili 80 výročí od položení základního kamene našeho sídla - Jirsíkova národního domu. U jeho zrodu stál již zmiňovaný P. Macek, který byl nejenom biskupským notářem, ale také ředitelem Čsl. Akciové tiskárny, která byla v sousedství plánované stavby.

Mnoho zpráv o vzniku a stavbě "Jirsíkova národního domu" ( nebo chcete-li - zlidovělý název "Vatikán" ) se nám nedochovalo. S úctou a obdivem však dnes hledíme na naše předky, jací to byli lidé prozíraví a velkodušní. Kdyby před 80lety postavili jenom tělocvičnu, již dávno by neexistovala. Oni postavili třípatrový dům s restaurací, kinem a kavárnou, jen pár metrů od náměstí.

Na tuto práci si najali známého architekta Procházku a zbudovali vpravdě krásný dům - "Něco" co nám slouží do dnešních dnů. Velkoryse chtěli, aby byl Orel finančně zajištěn, aby neměl existenční problémy a mohl se věnovat tomu proč vznikl. Propagaci sportu, křesťanského ducha a vzájemné pomoci.

2. dubna 1928 byl položen základní kámen a již 28. října téhož roku byl dům posvěcen a otevřen. Je patrné, že se stavělo velmi rychle i když vše probíhalo ručně. I výtah, který byl železný oproti dřevěnému lešení "poháněli" 4 lidé. Tělocvična, která je v dvorní části byla stavěna až dodatečně. 

Původně, po 1. světové válce se Orlové scházeli v sále "U Hromádků". Rychle se rozvíjející organizaci tyto prostory brzy nestačili a tak získali od Vyšebrodského opatství volný pozemek a podle projektu architekta a stavitele Procházky (navrhoval a stavěl v ČB také kostel sv. Jana Nepomuckého na Vídeňském předměstí u nemocnice.) postavili vlastní moderní centrum.

Byl zde biograf Elekta, restaurace Vatikán, kavárna, klub šachistů, tělocvična a kanceláře. Lannovou třídou - tehdy spíše ulicí protékal potok. Jirsíkův národní dům, jako komunikační uzel, udělal z Lannovky nejživější ulici typu bulváru.

dum c

Toto kulminovalo v 60.letech minulého století., kdy zde svítilo množství neónů. V roce 1983 byl v Lannovce ukončen provoz automobilů a městské dopravy. Nápad učinit zde pěší zónu byl přijat kladně, jeho realizace však měla velké trhliny a dnes víme, že klidové zóny bez aut vypadají ve světě jinak.

V roce 1933 koupil Orel od Měšťanského pivovaru areál bývalé střelnice na Střeleckém ostrově a vybudoval zde loděnici a venkovní cvičiště. V pozdější době zde byla i herna pro stolní tenis. Orel byl zrušen za německé okupace. Po II. světové válce byla ihned obnovena činnost, v únoru 1948, byl Orel opět zakázán. 20.7. 1949 musel Orel předat veškeré nemovitosti, včetně inventáře kina, restaurace i tělocvičen, včetně cvičiště na Střeleckém ostrově nově zřízenému "Husitskému sokolskému kraji". Tento byl po dvou letech převeden pod ČSTV.

Později získaly Jirsíkův národní dům Jč. Elektrárny n. p., později RČB n.p. a v roce 1956 Dynamo České Budějovice. Na cvičištích Orla na Střeleckém ostrově začal působit fotbalový oddíl Slavoj.

Kino bylo přejmenováno na dopolední kino Čas, kdy se hrálo nonstop za 1 Kčs a odpoledne kino Mladých a večer hrálo filmy kino Jas.

V roce 1986, bylo kino uzavřeno a byl úmysl jej zrekonstruovat. Rekonstrukce probíhala v rámci "Akce Z" a spočívala ve vybourání historicky cenného interiéru. Při předání v roce 1995 zde byla jen hromada sutin. Restaurace Vatikán byla přejmenována na Dukla. Budějovičáci však stále chodili na vyhlášené pivo do "Vatíku"

Logo Orel CB small

Orel České Budějovice

Lanova 238/2
České Budějovice, 370 01

Jirsíkova Župa

pobočný spolek
Orel